budynek produkcyjno-biurowy

inwestor: prywatny
zakres opracowania: projekt budowlany, projekt wykonawczy
rok: 2008
stan zaawansowania: w budowie

charakterystyka obiektu

koncepcja budynku produkcyjno-biurowego.

Nasza wzorcownia - już otwarta!

wzorcownia

© mpoint architekturaLubliniec, 2013