salon łazienek

Inwestor: prywatny
zakres opracowania: projekt wnętrz, projekt logo, nadzór autorski
rok budowy: 2013
stan zaawansowania: zrealizowany

charakterystyka obiektu

Projekt wnętrza w salonie łazienek.

Nasza wzorcownia - już otwarta!

wzorcownia

© mpoint architekturaLubliniec, 2013