hotel w sosnowcu

inwestor: prywatny
zakres opracowania: koncepcja
rok: 2009

charakterystyka obiektu

Koncepcja przebudowy na hotel XIX-wiecznej elektrowni w Sosnowcu.

Nasza wzorcownia - już otwarta!

wzorcownia

© mpoint architekturaLubliniec, 2013