hotel w centrum miasta

inwestor: prywatny
zakres opracowania: koncepcja
rok: 2010
stan zaawansowania: przygotowanie do realizacji

charakterystyka obiektu

Koncepcja hotelu.

Nasza wzorcownia - już otwarta!

wzorcownia

© mpoint architekturaLubliniec, 2013