cukiernia

Inwestor: prywatny
zakres opracowania: projekt do pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy konstrukcji, nadzór autorski
rok budowy: 2008
stan zaawansowania: zrealizowany

charakterystyka obiektu

budynek produkcyjny - cukiernia.

Nasza wzorcownia - już otwarta!

wzorcownia

© mpoint architekturaLubliniec, 2013