hotel zamek lubliniec

nwestor: prywatny
zakres opracowania: projekt zamienny do pozwolenia na budowę, nadzór autorski
rok budowy: 2009
stan zaawansowania: zrealizowany

 

charakterystyka obiektu

Projekt przebudowy i adaptacji zamku na hotel wraz z projektem wnętrz.

 

Nasza wzorcownia - już otwarta!

wzorcownia

© mpoint architekturaLubliniec, 2013