apartament

inwestor: prywatny
zakres opracowania: projekt wnętrza
rok budowy: 2013
stan zaawansowania: zrealizowany

charakterystyka obiektu

projekt wnętrza części dziennej

Nasza wzorcownia - już otwarta!

wzorcownia

© mpoint architekturaLubliniec, 2013